Count

DocumentTableRelationCollection.Count property

Toplam sayısını alırDocumentTableRelation koleksiyondaki nesneler.

public int Count { get; }

Ayrıca bakınız