Pages

NoteInspectionPackage.Pages property

Får en rad avsnittssidor.

public NotePage[] Pages { get; }

Fastighetsvärde

En rad avsnittssidor.

Se även