DigitalSignaturePackage

OpenTypeRootPackage.DigitalSignaturePackage property

Hämtar metadatapaketet för digital signatur.

public CmsPackage DigitalSignaturePackage { get; }

Fastighetsvärde

Det digitala signaturmetadatapaketet.

Anmärkningar

Läs mer

Exempel

Det här kodavsnittet visar hur man extraherar digitala signaturer associerade med ett OpenType-teckensnitt.

public static void Run()
{
  using (Metadata metadata = new Metadata(Constants.InputTtf))
  {
    var root = metadata.GetRootPackage<OpenTypeRootPackage>();

    if (root.DigitalSignaturePackage != null)
    {
      Console.WriteLine(root.DigitalSignaturePackage.Flags);
      foreach (var signature in root.DigitalSignaturePackage.Signatures)
      {
        Console.WriteLine(signature.SignTime);
        if (signature.DigestAlgorithms != null)
        {
          foreach (var signatureDigestAlgorithm in signature.DigestAlgorithms)
          {
            PrintOid(signatureDigestAlgorithm);
          }
        }
        if (signature.EncapsulatedContent != null)
        {
          PrintOid(signature.EncapsulatedContent.ContentType);
          Console.WriteLine(signature.EncapsulatedContent.ContentRawData.Length);
        }
        if (signature.Certificates != null)
        {
          foreach (var certificate in signature.Certificates)
          {
            Console.WriteLine(certificate.NotAfter);
            Console.WriteLine(certificate.NotBefore);
            Console.WriteLine(certificate.RawData.Length);
          }
        }
        if (signature.Signers != null)
        {
          foreach (var signerInfoEntry in signature.Signers)
          {
            Console.WriteLine(signerInfoEntry.SignatureValue);
            PrintOid(signerInfoEntry.DigestAlgorithm);
            PrintOid(signerInfoEntry.SignatureAlgorithm);
            Console.WriteLine(signerInfoEntry.SigningTime);
            PrintAttributes(signerInfoEntry.SignedAttributes);
            PrintAttributes(signerInfoEntry.UnsignedAttributes);
          }
        }
      }
    }
  }
}

private static void PrintOid(Oid oid)
{
  // Visa egenskapens namn och värde för OID
  if (oid != null)
  {
    Console.WriteLine(oid.FriendlyName);
    Console.WriteLine(oid.Value);
  }
}

private static void PrintAttributes(CmsAttribute[] attributes)
{
  //Visa CmsAttributes för en OID
  if (attributes != null)
  {
    foreach (CmsAttribute attribute in attributes)
    {
      PrintOid(attribute.Oid);
      Console.WriteLine(attribute.Value);
    }
  }
}

Se även