AsfContentType

AsfBaseDescriptor.AsfContentType property

Hämtar typen av innehåll.

public AsfDescriptorType AsfContentType { get; }

Fastighetsvärde

Typen av innehåll.

Se även