DisplayHeight

MatroskaVideoTrack.DisplayHeight property

Hämtar höjden på videoramarna som ska visas. Gäller videoramen efter beskärning (PixelCrop* Elements).

public ulong? DisplayHeight { get; }

Fastighetsvärde

Höjden på videoramarna som ska visas.

Se även