XmpCropUnit

XmpCropUnit enumeration

Representerar en enhet för CropWidth och CropHeight inXmpCameraRawPackage .

public enum XmpCropUnit

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Pixels 0 Pixelenheter.
Inches 1 Inches-enheter.
Cm 2 Centimeterenheter.

Se även