FileFormat

Metadata.FileFormat property

Hämtar typen av den laddade filen (om den känns igen).

public FileFormat FileFormat { get; }

Fastighetsvärde

Typen av den laddade filen om den känns igen; annat,Unknown.

Se även