ToString

Layer.ToString method

Retourneert een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

public override string ToString()

Winstwaarde

Een tekenreeks die het huidige object vertegenwoordigt.

Zie ook