GetHashCode

Layer.GetHashCode method

Retourneert de hash-code voor de huidigeLayer object.

public override int GetHashCode()

Winstwaarde

Een hash-code voor de huidigeLayer voorwerp.

Zie ook