op_Inequality

Layer Inequality operator

Bepaalt of tweeLayer objecten zijn niet hetzelfde.

public static bool operator !=(Layer left, Layer right)
Parameter Type Beschrijving
left Layer LinksLayer voorwerp.
right Layer RechtsLayer voorwerp.

Winstwaarde

als beideLayer objecten zijn niet hetzelfde; anders,

true
false

Zie ook