Height

Layout.Height property

De hoogte van de lay-out.

public float Height { get; set; }

Zie ook