Layout

Layout()

Initialiseert nieuw exemplaar vanLayout klasse.

public Layout()

Zie ook


Layout(string, float, float)

Initialiseert nieuw exemplaar vanLayout klasse.

public Layout(string name, float width, float height)
Parameter Type Beschrijving
name String De naam van de lay-out.
width Single De breedte van de lay-out in pixels.
height Single De hoogte van de lay-out in pixels.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentException Wanneer gegooidname is null of leeg.

Zie ook