op_Inequality

Layout Inequality operator

Bepaalt of tweeLayout objecten zijn niet hetzelfde.

public static bool operator !=(Layout left, Layout right)
Parameter Type Beschrijving
left Layout LinksLayout voorwerp.
right Layout RechtsLayout voorwerp.

Winstwaarde

als beideLayout objecten zijn niet hetzelfde; anders,

true
false

Zie ook