Width

TextElement<T>.Width property

Öğeyi içeren dikdörtgenin genişliği (piksel olarak).

public double Width { get; set; }

Ayrıca bakınız