true

TextElement<T>.Y property

Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın Y koordinatı.

public double Y { get; set; }

Ayrıca bakınız