FileType

FileType constructor

Serileştirme oluşturucu

public FileType()

Ayrıca bakınız