Equals

FileType.Equals method

İki nesne örneğinin eşit olup olmadığını belirler.

public override bool Equals(Enumeration other)

Ayrıca bakınız