GetAll

FileType.GetAll<T> method

Tüm numaralandırma değerlerini döndürür.

public static IEnumerable<FileType> GetAll<T>()
    where T : FileType
Parametre Tanım
T Numaralandırılmış nesne türü.

Geri dönüş değeri

Numaralandırılabilir dosya türleri

Ayrıca bakınız