Description

FileType.Description property

Dosya türü açıklaması

public string Description { get; }

Geri dönüş değeri

Dosya türünün açıklaması

Ayrıca bakınız