ExportManager

ExportManager class

Tillhandahåller en rad metoder som tillåter användaren att exportera metadataegenskaper till olika format.

public class ExportManager

Konstruktörer

namn Beskrivning
ExportManager(IEnumerable<MetadataProperty>) Initierar en ny instans avExportManager class.

Metoder

namn Beskrivning
Export(Stream, ExportFormat) Exporterar metadataegenskaperna till en ström.
Export(string, ExportFormat) Exporterar metadataegenskaperna till en fil.

Se även