Certificates

Cms.Certificates property

Får samlingen av certifikat.

public CmsCertificate[] Certificates { get; }

Fastighetsvärde

Samlingen av certifikat.

Anmärkningar

Det är meningen att uppsättningen certifikat ska vara tillräcklig för att innehålla certifieringsvägar från en erkänd “root” eller “top-level certificeringsmyndighet” till alla undertecknare i fältet SignerInfo.

Se även