AdditionalModelInformation

XmpIptcExtensionPackage.AdditionalModelInformation property

Hämtar eller ställer in informationen om modellens etnicitet och andra aspekter av modellen/modellerna i en modellsläppt bild.

public string AdditionalModelInformation { get; set; }

Fastighetsvärde

Den ytterligare modellinformationen.

Se även