op_Inequality

Layer Inequality operator

Bestämmer om tvåLayer objekt är inte samma sak.

public static bool operator !=(Layer left, Layer right)
Parameter Typ Beskrivning
left Layer VänsterLayer objekt.
right Layer HögerLayer objekt.

Returvärde

om bådaLayer objekt är inte samma sak; annat,

true
false

Se även