TextElementT

TextElement<T> class

Representerar generiskt textelement.

public class TextElement<T>
Parameter Beskrivning
T Textelementtypen.

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextElement() Initierar ny instans avTextElement class.
TextElement(T, double, double, double, double) Initierar ny instans avTextElement class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; set; } Höjden på rektangeln som innehåller elementet (i pixlar).
Value { get; set; } Elementvärdet.
Width { get; set; } Bredden på rektangeln som innehåller elementet (i pixlar).
X { get; set; } X-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.
Y { get; set; } Y-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även