TextElementT

TextElement<T> class

Genel metin öğesini temsil eder.

public class TextElement<T>
Parametre Tanım
T Metin öğesi türü.

yapıcılar

İsim Tanım
TextElement() Yeni örneğini başlatırTextElement sınıf.
TextElement(T, double, double, double, double) Yeni örneğini başlatırTextElement sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } Öğeyi içeren dikdörtgenin yüksekliği (piksel cinsinden).
Value { get; set; } Öğe değeri.
Width { get; set; } Öğeyi içeren dikdörtgenin genişliği (piksel olarak).
X { get; set; } Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın X koordinatı.
Y { get; set; } Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın Y koordinatı.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız