Version

ID3Tag.Version property

Hämtar versionen av ID3-taggen i strängformat. Till exempel: ‘ID3v1.1’.

public abstract string Version { get; }

Fastighetsvärde

ID3-versionen.

Se även