SpreadsheetOptions

SpreadsheetOptions class

Biedt opties voor het renderen van spreadsheets.

public class SpreadsheetOptions

Eigenschappen

Naam Beschrijving
CountColumnsPerPage { get; } De kolommen tellen mee voor elke pagina wanneer het werkblad in pagina’s wordt gesplitst.
CountRowsPerPage { get; } Het aantal rijen dat moet worden opgenomen in elke pagina wanneer het werkblad in pagina’s wordt gesplitst.
DetectSeparator { get; set; } Scheidingsteken detecteren (voor CSV/TSV-bestanden).
RenderGridLines { get; set; } Maakt het renderen van rasterlijnen mogelijk.
RenderHeadings { get; set; } Maakt weergave van koppen mogelijk.
RenderHiddenColumns { get; set; } Maakt weergave van verborgen kolommen mogelijk.
RenderHiddenRows { get; set; } Maakt weergave van verborgen rijen mogelijk.
SkipEmptyColumns { get; set; } Schakelt weergave van lege kolommen uit.
SkipEmptyRows { get; set; } Schakelt weergave van lege rijen uit.
TextOverflowMode { get; set; } De tekstoverloopmodus voor het weergeven van spreadsheetdocumenten in HTML.

methoden

Naam Beschrijving
static ForOnePagePerSheet() Initialiseert nieuw exemplaar vanSpreadsheetOptions klasse voor het weergeven van het hele blad in pagina.
static ForRenderingByPageBreaks() Initialiseert nieuw exemplaar vanSpreadsheetOptions alleen voor het weergeven van afdrukgebieden.
static ForRenderingPrintArea() Initialiseert nieuw exemplaar vanSpreadsheetOptions alleen voor het weergeven van afdrukgebieden.
static ForSplitSheetIntoPages(int) Initialiseert nieuw exemplaar vanSpreadsheetOptions voor het weergeven van blad in pagina’s.
static ForSplitSheetIntoPages(int, int) Initialiseert nieuw exemplaar vanSpreadsheetOptions voor het weergeven van blad in pagina’s.

Zie ook