PngViewOptions

PngViewOptions class

Biedt opties voor het weergeven van documenten in PNG-indeling.

public class PngViewOptions : ViewOptions, IMaxSizeOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
PngViewOptions() Initialiseert nieuw exemplaar vanPngViewOptions klasse.
PngViewOptions(CreatePageStream) Initialiseert nieuw exemplaar vanPngViewOptions klasse.
PngViewOptions(IPageStreamFactory) Initialiseert nieuw exemplaar vanPngViewOptions klasse.
PngViewOptions(string) Initialiseert nieuw exemplaar vanPngViewOptions klasse.
PngViewOptions(CreatePageStream, ReleasePageStream) Initialiseert nieuw exemplaar vanPngViewOptions klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
ArchiveOptions { get; set; } De weergaveopties voor archiefbestanden.
CadOptions { get; set; } De weergaveopties voor CAD-tekeningen.
DefaultFontName { get; set; } Standaardlettertype dat moet worden gebruikt wanneer een bepaald lettertype dat in het document wordt gebruikt, niet kan worden gevonden.
EmailOptions { get; set; } De weergaveopties voor e-mailberichten.
ExtractText { get; set; } Schakelt tekstextractie in.
Height { get; set; } De hoogte van een uitvoerbeeld in pixels.
MailStorageOptions { get; set; } Weergaveopties voor gegevensbestanden voor e-mailopslag.
MaxHeight { get; set; } Max. hoogte van een uitvoerbeeld in pixels.
MaxWidth { get; set; } Maximale breedte van een uitvoerbeeld in pixels.
OutlookOptions { get; set; } De weergaveopties voor MS Outlook-gegevensbestanden.
PdfOptions { get; set; } De weergaveopties voor PDF-documenten.
PresentationOptions { get; set; } De weergaveopties voor presentatieverwerkingsdocumenten.
ProjectManagementOptions { get; set; } De weergaveopties voor projectbeheerbestanden.
RenderComments { get; set; } Maakt weergave van opmerkingen mogelijk.
RenderHiddenPages { get; set; } Maakt weergave van verborgen pagina’s mogelijk.
RenderNotes { get; set; } Maakt weergave van notities mogelijk.
SpreadsheetOptions { get; set; } De weergaveopties voor spreadsheetbestanden.
TextOptions { get; set; } Tekstbestanden splitsen naar pagina-opties.
VisioRenderingOptions { get; set; } De weergaveopties voor Visio-bestanden die documenten verwerken.
Watermark { get; set; } Het tekstwatermerk toegepast op elke pagina.
WebDocumentOptions { get; set; } Met deze weergave-opties kunt u het uiterlijk van de HTML/PDF/PNG/JPEG-uitvoer aanpassen bij het weergeven van webdocumenten.
Width { get; set; } De breedte van het uitvoerbeeld in pixels.
WordProcessingOptions { get; set; } Met deze weergave-opties kunt u het uiterlijk van de uitvoer HTML/PDF/PNG/JPEG aanpassen bij het renderen van Word-documenten.

methoden

Naam Beschrijving
RotatePage(int, Rotation) Past rechtsom draaien toe op de pagina.

Velden

Naam Beschrijving
readonly PageRotations De paginarotaties.

Zie ook