Watermark

Watermark class

Vertegenwoordigt tekstwatermerk.

public class Watermark

Constructeurs

Naam Beschrijving
Watermark(string) Initialiseert nieuw exemplaar vanWatermark klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Color { get; set; } De kleur van het watermerk. Standaardwaarde isRed .
FontName { get; set; } De lettertypenaam die wordt gebruikt voor het watermerk.
Position { get; set; } De positie van het watermerk. Standaardwaarde isDiagonal .
Size { get; set; } De grootte van het watermerk. Standaardwaarde isFullSize .
Text { get; } De tekst van het watermerk.

Zie ook