EmailOptions

EmailOptions class

Biedt opties voor het weergeven van e-mailberichten.

public class EmailOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
EmailOptions() Initialiseert nieuw exemplaar vanEmailOptions klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
DateTimeFormat { get; set; } Tijdformaat (kan TimeZone omvatten) bijvoorbeeld: ‘MM d jjjj UU:mm tt’, indien niet ingesteld - het huidige systeemformaat wordt gebruikt
FieldTextMap { get; set; } De mapping tussen e-mailberichtField en veldtekstweergave.
PageSize { get; set; } De grootte van de uitvoerpagina.
TimeZoneOffset { get; set; } Bericht tijdzone offset

Zie ook