BaseViewOptions

BaseViewOptions class

Biedt basisweergave-opties.

public abstract class BaseViewOptions

Eigenschappen

Naam Beschrijving
ArchiveOptions { get; set; } De weergaveopties voor archiefbestanden.
CadOptions { get; set; } De weergaveopties voor CAD-tekeningen.
DefaultFontName { get; set; } Standaardlettertype dat moet worden gebruikt wanneer een bepaald lettertype dat in het document wordt gebruikt, niet kan worden gevonden.
EmailOptions { get; set; } De weergaveopties voor e-mailberichten.
MailStorageOptions { get; set; } Weergaveopties voor gegevensbestanden voor e-mailopslag.
OutlookOptions { get; set; } De weergaveopties voor MS Outlook-gegevensbestanden.
PdfOptions { get; set; } De weergaveopties voor PDF-documenten.
PresentationOptions { get; set; } De weergaveopties voor presentatieverwerkingsdocumenten.
ProjectManagementOptions { get; set; } De weergaveopties voor projectbeheerbestanden.
RenderComments { get; set; } Maakt weergave van opmerkingen mogelijk.
RenderHiddenPages { get; set; } Maakt weergave van verborgen pagina’s mogelijk.
RenderNotes { get; set; } Maakt weergave van notities mogelijk.
SpreadsheetOptions { get; set; } De weergaveopties voor spreadsheetbestanden.
TextOptions { get; set; } Tekstbestanden splitsen naar pagina-opties.
VisioRenderingOptions { get; set; } De weergaveopties voor Visio-bestanden die documenten verwerken.
WebDocumentOptions { get; set; } Met deze weergave-opties kunt u het uiterlijk van de HTML/PDF/PNG/JPEG-uitvoer aanpassen bij het weergeven van webdocumenten.
WordProcessingOptions { get; set; } Met deze weergave-opties kunt u het uiterlijk van de uitvoer HTML/PDF/PNG/JPEG aanpassen bij het renderen van Word-documenten.

Zie ook