ProjectManagementOptions

ProjectManagementOptions class

Biedt opties voor het weergeven van projectbeheerbestanden.

public class ProjectManagementOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
ProjectManagementOptions() Maakt een nieuw exemplaar vanProjectManagementOptions klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
EndDate { get; set; } De einddatum van de Gantt-diagramweergave die moet worden opgenomen in de uitvoer.
PageSize { get; set; } Het uitvoerpaginaformaat.
StartDate { get; set; } De startdatum van de Gantt-diagramweergave die moet worden opgenomen in de uitvoer.
TimeUnit { get; set; } De tijdseenheid.

Zie ook