LoadOptions

LoadOptions class

Biedt opties waarmee het bestand werd geopend.

public class LoadOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
LoadOptions() Initialiseert nieuw exemplaar vanLoadOptions klasse.
LoadOptions(FileType) Initialiseert nieuw exemplaar vanLoadOptions klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
DetectEncoding { get; set; } Deze optie schakelt inTXT ,TSV , EnCSVbestanden codering detectie. In het geval dat de codering niet kan worden gedetecteerd de standaardEncoding wordt gebruikt.
Encoding { get; set; } De codering die wordt gebruikt bij het openen van op tekst gebaseerde bestanden of e-mailberichten zoals CSV , TXT , enMSG . Standaardwaarde isUTF8 .
FileType { get; set; } Het type bestand dat moet worden geopend.
Password { get; set; } Het wachtwoord voor het openen van versleuteld bestand.
ResourceLoadingTimeout { get; set; } De externe bronnen, bijvoorbeeld een time-out voor het laden van afbeeldingen. De standaardwaarde is 30 seconden. Deze optie wordt ondersteund voor tekstverwerkingsdocumenten die externe bronnen bevatten.

Zie ook