Position

Position enumeration

Definieert watermerkpositie.

public enum Position

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Diagonal 0 De diagonale positie.
TopLeft 1 De positie linksboven.
TopCenter 2 De positie bovenaan in het midden.
TopRight 3 De positie rechtsboven.
BottomLeft 4 De positie linksonder.
BottomCenter 5 De positie onderaan in het midden.
BottomRight 6 De positie rechtsonder.

Zie ook