TextOptions

TextOptions class

Tekstbestanden splitsen naar pagina-opties.

public class TextOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
TextOptions() Initialiseert nieuw exemplaar vanTextOptions klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
MaxCharsPerRow { get; set; } Max tekens per rij op pagina. Standaardwaarde is 85.
MaxRowsPerPage { get; set; } Max. rijen per pagina. Standaardwaarde is 55.

Zie ook