Tile

Tile class

Vertegenwoordigt tekengebied.

public class Tile

Constructeurs

Naam Beschrijving
Tile(int, int, int, int) Initialiseert een nieuw exemplaar van hetTile klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Height { get; } De hoogte van de tegel in pixels.
StartPointX { get; } De X-coördinaat van het laagste punt links op de tekening waar de tegel begint.
StartPointY { get; } De Y-coördinaat van het laagste punt links op de tekening waar de tegel begint.
Width { get; } De breedte van de tegel in pixels.

methoden

Naam Beschrijving
GetEndPointX() Geeft als resultaat de X-coördinaat van het hoogste punt rechts op de tekening waar de tegel eindigt.
GetEndPointY() Geeft als resultaat de Y-coördinaat van het hoogste punt rechts op de tekening waar de tegel eindigt.

Zie ook