Rotation

Rotation enumeration

Definieert paginarotatie in graden.

public enum Rotation

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
On90Degree 0 De 90 graden paginarotatie.
On180Degree 1 De 180 graden paginarotatie.
On270Degree 2 De 270 graden paginarotatie.

Zie ook