IMaxSizeOptions

IMaxSizeOptions interface

Grenzen van interface voor opties voor afbeeldingsgrootte.

public interface IMaxSizeOptions

Eigenschappen

Naam Beschrijving
MaxHeight { get; set; } Max. hoogte van een uitvoerbeeld in pixels.
MaxWidth { get; set; } Maximale breedte van een uitvoerbeeld in pixels.

Zie ook