Permissions

Permissions enumeration

Definieert machtigingen voor PDF-documenten.

[Flags]
public enum Permissions

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
AllowAll 0 Afdrukken, wijzigen en gegevensextractie toestaan.
DenyPrinting 1 Afdrukken weigeren
DenyModification 2 Weigeren inhoud te wijzigen, formulieren in te vullen, annotaties toe te voegen of te wijzigen.
DenyDataExtraction 4 Extractie van tekst en afbeeldingen weigeren.
DenyAll 7 Afdrukken, wijzigen en gegevensextractie weigeren.

Zie ook