Size

Size class

Grootte watermerk.

public class Size

Constructeurs

Naam Beschrijving
Size(byte) Initialiseert nieuw exemplaar vanSize klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
RelativeSize { get; } De tekstgrootte van het watermerk in procenten in verhouding tot de paginabreedte. Geldige waarden liggen tussen 1 en 100.

Velden

Naam Beschrijving
static readonly FullSize De maximale grootte van watermerktekst die op de pagina past.
static readonly HalfSize De helft van de maximale grootte van watermerktekst die op de pagina past.
static readonly OneThird De een derde van de maximale grootte van watermerktekst die op de pagina past.

Zie ook