CadOptions

CadOptions class

Biedt opties voor het renderen van CAD-tekeningen.

public class CadOptions

Eigenschappen

Naam Beschrijving
BackgroundColor { get; set; } Afbeelding achtergrondkleur
Height { get; } De hoogte van het uitvoerresultaat in pixels.
Layers { get; set; } De te renderen CAD-tekeninglagen.
LayoutName { get; set; } De naam van de specifieke lay-out die moet worden weergegeven. Lay-outnaam is hoofdlettergevoelig.
Pc3File { get; set; } PC3 - plotterconfiguratiebestand
RenderLayouts { get; set; } Geeft aan of lay-outs van CAD-document moeten worden gerenderd.
ScaleFactor { get; } Waarden hoger dan 1 vergroten het uitvoerresultaat; waarden tussen 0 en 1 maken het uitvoerresultaat kleiner.
Tiles { get; set; } De te renderen tekengebieden.
Width { get; } De breedte van het uitvoerresultaat in pixels.

methoden

Naam Beschrijving
static ForRenderingByHeight(int) Initialiseert nieuw exemplaar vanCadOptions klasse voor weergave op hoogte.
static ForRenderingByScaleFactor(float) Initialiseert nieuw exemplaar vanCadOptions klasse voor weergave op schaalfactor.
static ForRenderingByWidth(int) Initialiseert nieuw exemplaar vanCadOptions klasse voor weergave op breedte.
static ForRenderingByWidthAndHeight(int, int) Initialiseert nieuw exemplaar vanCadOptions klasse voor weergave op breedte en hoogte.

Zie ook