WebDocumentOptions

WebDocumentOptions class

Met deze weergave-opties kunt u het uiterlijk van de HTML/PDF/PNG/JPEG-uitvoer aanpassen bij het weergeven van webdocumenten.

public class WebDocumentOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
WebDocumentOptions() Biedt opties voor het weergeven van tekstverwerkingsdocumenten.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
BottomMargin { get; set; } De afstand (in punten) tussen de onderkant van de pagina en de onderkant van de hoofdtekst. De standaardwaarde is 72 punten.
LeftMargin { get; set; } De afstand (in punten) tussen de linkerrand van de pagina en de linkergrens van de hoofdtekst. De standaardwaarde is 5 punten.
PageSize { get; set; } De grootte van de uitvoerpagina. De standaardwaarde isLetter 792 x 612 punten. Als de inhoud niet past, stelt u een groter paginaformaat in, bijvA3 .
RightMargin { get; set; } De afstand (in punten) tussen de rechterrand van de pagina en de rechtergrens van de hoofdtekst. De standaardwaarde is 5 punten.
TopMargin { get; set; } De afstand (in punten) tussen de bovenrand van de pagina en de bovengrens van de hoofdtekst. De standaardwaarde is 72 punten.

Zie ook