TextOverflowMode

TextOverflowMode enumeration

Definieert tekstoverloopmodus voor het weergeven van spreadsheetdocumenten in HTML.

public enum TextOverflowMode

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Overlay 0 Bedek volgende cellen, zelfs als ze niet leeg zijn.
OverlayIfNextIsEmpty 1 Overlay volgende cellen alleen als ze leeg zijn.
AutoFitColumn 2 Kolommen uitbreiden zodat ze in de tekst passen.
HideText 3 Verberg overlooptekst.

Zie ook