ArchiveOptions

ArchiveOptions class

Biedt opties voor het renderen van archiefbestanden.

public class ArchiveOptions

Constructeurs

Naam Beschrijving
ArchiveOptions() Initialiseert nieuw exemplaar vanArchiveOptions klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
FileName { get; set; } De bestandsnaam die moet worden weergegeven in de koptekst. Standaard wordt de naam van het bronbestand weergegeven.
Folder { get; set; } De map in het archief die moet worden weergegeven.
ItemsPerPage { get; set; } Aantal records per pagina (alleen voor weergave naar HTML)

Zie ook