Layer

Layer class

Representerar lagret som ingår i CAD-ritningen.

public sealed class Layer : IEquatable<Layer>

Konstruktörer

namn Beskrivning
Layer(string) Initierar ny instans avLayer class.
Layer(string, bool) Initierar ny instans avLayer class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; } Namnet på lagret.
Visible { get; } Lagersynlighetsindikatorn.

Metoder

namn Beskrivning
Equals(Layer) Bestämmer om strömmenLayerär samma som specificeratsLayer objekt.
override Equals(object) Bestämmer om strömmenLayer är samma som specificerat objekt.
override GetHashCode() Returnerar hashkoden för den aktuellaLayer objekt.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.
operator == Bestämmer om tvåLayer objekten är desamma.
operator != Bestämmer om tvåLayer objekt är inte samma sak.

Se även