Layer

Layer class

CAD çiziminin içerdiği katmanı temsil eder.

public sealed class Layer : IEquatable<Layer>

yapıcılar

İsim Tanım
Layer() Yeni örneğini başlatırLayer sınıf.
Layer(string) Yeni örneğini başlatırLayer sınıf.
Layer(string, bool) Yeni örneğini başlatırLayer sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Name { get; set; } Katmanın adı.
Visible { get; set; } Katman görünürlük göstergesi.

yöntemler

İsim Tanım
Equals(Layer) Mevcut olup olmadığını belirler.Layer belirtilenle aynıLayer nesne.
override Equals(object) Mevcut olup olmadığını belirler.Layer belirtilen nesneyle aynı.
override GetHashCode() Mevcut için hash kodunu döndürürLayer nesne.
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.
operator == İki olup olmadığını belirlerLayer nesneler aynıdır.
operator != İki olup olmadığını belirlerLayer nesneler aynı değil.

Ayrıca bakınız