GetHashCode

Layer.GetHashCode method

Returnerar hashkoden för den aktuellaLayer objekt.

public override int GetHashCode()

Returvärde

En hash-kod för strömmenLayer objekt.

Se även