GetHashCode

Layer.GetHashCode method

Mevcut için hash kodunu döndürürLayer nesne.

public override int GetHashCode()

Geri dönüş değeri

Geçerli için bir karma kodLayer nesne.

Ayrıca bakınız