Layout

Layout class

CAD çiziminin içerdiği düzeni temsil eder.

public sealed class Layout : IEquatable<Layout>

yapıcılar

İsim Tanım
Layout() Yeni örneğini başlatırLayout sınıf.
Layout(string, float, float) Yeni örneğini başlatırLayout sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } Düzenin yüksekliği.
Name { get; set; } Düzenin adı.
Width { get; set; } Düzenin genişliği.

yöntemler

İsim Tanım
Equals(Layout) Mevcut olup olmadığını belirler.Layout belirtilenle aynıLayout nesne.
override Equals(object) Mevcut olup olmadığını belirler.Layout belirtilen nesneyle aynı.
override GetHashCode() Mevcut için hash kodunu döndürürLayout nesne.
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.
operator == İki olup olmadığını belirlerLayout nesneler aynıdır.
operator != İki olup olmadığını belirlerLayout nesneler aynı değil.

Ayrıca bakınız