Layout

Layout class

Representerar layouten som finns i CAD-ritningen.

public sealed class Layout : IEquatable<Layout>

Konstruktörer

namn Beskrivning
Layout(string, float, float) Initierar ny instans avLayout class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; } Layoutens höjd.
Name { get; } Namnet på layouten.
Width { get; } Layoutens bredd.

Metoder

namn Beskrivning
Equals(Layout) Bestämmer om strömmenLayoutär samma som specificeratsLayout objekt.
override Equals(object) Bestämmer om strömmenLayout är samma som specificerat objekt.
override GetHashCode() Returnerar hashkoden för den aktuellaLayout objekt.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.
operator == Bestämmer om tvåLayout objekten är desamma.
operator != Bestämmer om tvåLayout objekt är inte samma sak.

Se även